Lääneranna vallale

Umbusaldusavaldus Armand Reinmaale

Monika Hale,

Kommentaarid

See, mis volikogus toimub, on klassikaline diskrimineerimine

Diskrimineerimine ei ole definitsiooni järgselt ainult see, kui inimgruppi alavääristatakse selle põhjal, millised on tema usk, veendumused, nahavärv või seksuaalsed eelistused. Diskrimineerimine on kõik, mis piirab mingisugusegi välise tunnuse põhjal isikute õigusi. Antud juhul on selleks Rahvastikuregistri andmed. Mingite valla piirkondade lastel puudub võimalus saada omale normaalse pikkusega koolipäev. Erahuvikooli pidajana lisan veel faktori, kus üldhariduskoolide sulgemine ja kärpimine jätab lastele vähem võimalusi saada ka huviharidust osana koolipäevast. Kõikide asjade koondamine vallakeskusesse pikendab kõikide laste päeva märkimisväärselt, sealhulgas ka nende laste, kes huvihariduses osaleda ei soovi.