Lääneranna vallale

Umbusaldusavaldus Armand Reinmaale

Monika Hale,

Kommentaarid

Tagasi astuda!!!

Valetamine algusest peale Metsküla kooli olukorra kohta, koolile suunatud sihipärase annetuse tagasi saatmine, kohtuskäimised jne mida veel on vaja. Süüdistada Pruunsilda korruptsioonis, kui ise pole olnud just puhas poiss.