Lääneranna vallale

Umbusaldusavaldus Armand Reinmaale

Monika Hale,

Kommentaarid

Sobimatu valitsemiskultuur

Lääneranna valla volikogu koalitsiooni arrogantne valitsemis-stiil, kus levitatakse laus valesid ja kallutatud seisukohti ning õhutatakse kogukondade vastandamist, välditakse igasugust dialoogi asjassepuutuvate isikutega, eiratakse kõiki HM juhiseid koolide sulgemise protseduuri õiguspäraseks läbi viimiseks (kooli, hoolekogu, lapsevanemate teavitamata ja tekkinud küsimustele vastamata ning nõustamata jätmine, ebamõistlikult lühikesed tähtajad eluliselt oluliste otsuste langetamiseks, hariduse sisuliste väärtusküsimuste eiramine) on piisav, et väljendada oma rahulolematust ka olukorras, kus paari esimese süüdistuspunktiga ei kiirustaks. Täiesti uudne ja vastuvõetamatu on suhtumine, kus võimaluste otsimise asemel hoopis kogu omavalitsuse vaimne ja materiaalne jõud kulutatakse selleks, et üritada tõestada kõikvõimalike pakutavate lahenduste sobimatust, varjudes argumenteerimise asemel lõpuks mingi salajase poliitilise kokkuleppe taha, mis ei lubavat kooliharidust ka vallale 0 kuluga pidada. Leian, et see on sügavalt kahjulik ja inimvaenulik juhtimiskultuur, mille normaliseerimine puudutab mitte ainult kooliharidusega seotud, vaid kõiki KOV-i otsustega mõjutatavaid elanikke.