Rae vallale

Ühispöördumine Rae vallale seoses Põhjapiirkonna üldplaneeringuga

Rae valla kodanik, Aivar Gusev,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Järelkaja
326 allkirja

Algatus on menetluses. Vaata menetlust.

Lugupeetud Rae valla esindajad

Rae vald on vallakodanikele esitanud tutvumiseks ning vastuväidete esitamiseks Põhjapiirkonna üldplaneeringu (Rae vallavolikogu poolt vastu võetud 20.aprillil), milles on muu hulgas määratud ka potentsiaalsete transpordikoridoride (s.h autonoomse ühistranspordi trassi koridori ehk trammitee) paiknemine.

Transpordi lahenduste otsimine on oluline. Hea ühendus Rae valla eri piirkondade ja Tallinna vahel on valla arengut olulisel määral mõjutava tähtsusega. Oluline on ka ühistranpordi korraldamine selliselt, et see teeniks maksimaalselt vallaelanike huve ning vähendaks vajadust isikliku sõiduvahendi kasutamiseks. Toimiva ühistranspordi eelduseks on arvestamine elanikkonna paiknemisega ning transpordi kiirus. Leiame, et praegune Põhjapiirkonna üldplaneeringu trammitee lahendust puudutav osa kumbagi neist eesmärkidest ei teeni.

Peatusterohke koridor nii linna kui ka Jüri suunal (20 peatust kesklinnast Tallinna Suure Ringtee juurde) ei too loodetavat ajavõitu, ristub mitmete oluliste juba väljakujunenud transporditeedega (s.h kõnniteedega) ning vähendab nendel teedel liikumise kiirust ja -ohutust. Uue transpordikoridori lisandumine ei tohi halvendada liikumisvõimalust juba kasutuses olevatel teedel.

Planeeringus olev trammitee ei arvesta elanikkonna paiknemist Peetri alevikus. Praegu planeeritakse trassikoridor Peetri aleviku Tartu maantee poolsesse ossa, kus asuvad valdavalt eramajad, mille elanikel on olemas väga regulaarne, korralik ja kiire transpordiühendus nii Tallinna kui Jüriga mööda Tartu maanteed. Planeeritav trassikoridor on paigutatud eramajade vahetusse lähedusse, mis tõstab oluliselt elukeskonna mürafooni. Kui soovitakse luua Peetri elanikele võimalus liikuda trammiga, siis üks võimalik lahendus paljude teiste seas oleks rajada trammikoridor mööda Vana Tartu maanteed. Sinna äärde jäävad suured kortermajade rajoonid Kopli teel, Küti teel, Vägeva, Uusmaa piirkond, Leerimäe jne. See on reaalne koht, kus elanikkonna tihedus on vähegi piisav õigustamaks trammi kui kalli rajamis- ning hooldusmaksumusega transpordiliigi kasutamist transpordivahendina.

Praeguse planeeringu kohaselt on trassikoridor planeeritud olulisel määral vallakodanike eraomandile - eelkõige Kuldala piirkonnas, kus lisaks eramaja ning korteiühistu kinnistule on tee planeeritud ka eravalduses olevale avalikule pargialale, mis on Põhja piirkonnas üks viimaseid rohelisi puhkealasid ja kohalike elanike poolt väga hinnatud.

Kokkuvõtteks Me ei ole trammitee vastu, aga soovime läbimõeldud ja vajadusepõhist ühistransporditeenust, mis ei oleks eraomandit koormav, elukeskkonda lõhkuv, liiklusohtlik ja ebapraktiline. Soovime, et trammi valda toomisel võetaks arvesse elanikkonna paiknemis- ja liikumismustrit ning elanike soove. Seni seda kahjuks tehtud ei ole. Juhul, kui selline lahendus ei ole võimalik ja majanduslikult tasuv, tuleb ühistranspordi küsimused lahendada trammitee ärajätmisega.

Loodame siiralt, et ei pea oma armsa koduvallaga pöördumatult tülli minema teemal, mille eesmärk peaks ja loodetavasti on ühine. Praeguse planeeringuga ei saa me nõus olla ja ei luba selle jõustumist.

Oma allkirjaga soovin, et minu hääl oleks teiste hulgas võrdselt kuulda ja näha.

Kommentaarid

 1. Meie toetame

  Palun lubage minu tagantjärele oma häälega panustada. Usun, et praeguse lahenuse ettepanekul on astuda väikse samm, mis usun, et lisab enam väärtust mõlemale osapoolele. Nii Raudkivi tee 4 elanikele, kui ka Rae vallale veelgi parema lahenuse kujul.

  1. Soovin anda ka lisahääle

   Ma avastasin selle ettepaneku ka veidi hilja, aga soovin anda ka enda hääle.