Tallinnale

EI ASFALDILE NÕMME-MUSTAMÄE MAASTIKUKAITSEALA METSAS!

Sütiste Metsa Selts MTÜ, Kaire Jakobson,

Kommentaarid

Ei asfaldile terviseradadel!

Pealinna artiklis “Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealale rajatakse terviserajad” ütles Nõmme linnaosa vanem Lauri Paeveer, et „Avaliku linnaruumi arendamine inimeste heaolu, tervist ja turvalisust silmas pidades on oluline prioriteet. Samavõrd oluline on ka haljastuse rajamisel maastiku ja taimestikuga arvestamine, mida on antud rekonstrueerimistööde kavandamise juures silmas peetud.“ Esiteks ei lähe jutt “maastiku ja taimestikuga arvestamisest” ja juba tehtud teod kokku. Teiseks ei suurenda asfalt terviserajal turvalisust, sest seal hakkavad tõukerattad kihutama ja igal aastal mitmekordistuvad tõukerataste õnnetused (Ärilehe 2021a artikkel “Tõukerattaõnnetused on aastaga kolmekordistunud”). Asfaldi mahapanek hoopis suurendab õnnetuste arvu ja vigastuste tõsidust. Väikelastel tekivad asfaldil kukkudes suuremad vigastused kui pehmemate teekatete peal. Jutt terviserajast ja asfaldi mahapanek ei lähe kokku. Joosta ei ole asfaldil põrutamise tõttu tervislik, õnnetused sagenevad ja vigastatud inimeste hulk suureneb, ka jalutajad satuvad asfaldil rohkem õnnetustesse kui mistahes teiste teekatete peal. Kas Tallinnas on vähe asfalti. Avalikku linnaruumi tuleb arendada nii, et jääks ka asfalteerimata alasid ja loodust. Asfalteerimist tuleb hakata vähendama. Soovitan lugeda Sirbi 2022 artiklit: “Õhkab asfalt, kuumab linn”. (Euroopat ootab ees kuumalainete sagenemine ja intensiivistumine. Kõik linna tehispinnad kuumenevad, mis omakorda kütavad õhu veel kuumemaks. Linnainimeste tervise nimel on vaja hakata asfalteerimist piirama, enne kui on hilja).

  1. Tere! Teie kommentaaris on väa head viited. Oleme esitanud kaebuse halduskohtusse terviseradadele võetud ehituslubade tühistamiseks. Arvan, et need viited on meile suureks abiks, nagu ka teie allkiri ja see toetav kommentaar. Tänan teid, Kaire Jakobson, MTÜ Sütiste Metsa Selts nimel.