Tallinnale

Busside seisuplatsi rajamine elamukvartali vahetuses läheduses

Valeria Gornova,

Kommentaarid

Rumalus

*Busside seisuplatsist 30 m kaugusele luuakse elamukvartal, kuhu asuvad elama ka noored pered, paljud neist väikeste lastega. Bussipargi rajamine niivõrd lähedale elamurajoonile, muudab selle piirkonna kordades ohtlikumaks väikeste laste jaoks. - Keegi ei käse osta korterit sinna. Pealegi on tegu nagunii väga ohtliku rajooniga väikelaste jaoks, Hesburgeri ja bensiinijaama parkla on märka ohtlikumad kui ükski bussiparkla *Busside seisuplatsi rajamine tõstab mürataset, mis on maja elanikele häiriv. - Seal on juba praegu müra tase kõrge, tegemist on tuiksoonega. Bussiliikluse suurendamine võimaldab autostumist vähendada ja selletõttu ka müra. *Busside seisuplati rajamine elumajade lähedusse mõjutab ka õhukvaliteeti elumajade vahetus läheduses. - Bensiinijaama kõrval, tuiksoone ääres on see nagunii halb, paar bussi ei muuda midagi. *Seisuplatsi rajamine elamukvartali kõrvale langetab kinnisvara väärtust ning seetõttu tekitab otsest kahju korterite omanikele. - Vaidlen vastu. Bussipark tähendab ka ühistranspordi võimalust, mis tõstab väärtust.