Tallinnale

Nõuame Lahekalda kvartali ehituse kohest lõpetamist!

Eestimaa Rohelised, Hannes Liitmäe,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Menetluses
  4. Järelkaja
719 allkirja
ALLKIRJASTA

3670 allkirja puudu Tallinnale saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Eesti keeles (allkirjastamisel)Vene keeles (tõlge)

Kogume siia toetust Maarjamäe klindil asuva Lahekalda kvartali ehitamise lõpetamiseks!

Maarjamäe klindi näol on tegemist põhjavee toiteala ja ühe Lasnamäe armastatuima rohealaga, mis ühtlasi on kaitsealuste liikide püsielupaik ning üks liigirikkamaid alasid kogu Tallinnas.

Oluline on teada, et klindi alune ja klindi pealne ala moodustavad ühtse ökosüsteemi. Klindi pealset täis ehitades muutub ka klindi aluse osa niiskusrežiim, mis omakorda toob kaasa klindi all paiknevast kaitsealusest Lillepi pargist paljude kaitsealuste taimede kadumise ja vee koguse vähenemise Varsaallika oja lätetel. Oja omakorda on aga tähtis nahkhiirtele, tagades neile vajaliku toidupoolise.

Lahekalda arendus on tugevas vastuolus mägi-kadakkaera kaitse tegevuskavaga. Tegemist on väga haruldase I kaitsekategooria taimega. Maarjamäe klint on ka teiste kaitsealuste liikide, püstkiviriku ja aasnelgi püsielupaigaks.

Lasnamäe üldplaneering näeb seda ala kõige potentsiaalikama pargialana Lasnamäel. Linn ise on algatanud Maarjamäe klindi pargi idee. Antud klindi pargi mõttetalgutel sai kõige rohkem inimeste tähelepanu Lahekalda arenduse piirkond, mida peeti kõige potentsiaalikamaks uue pargi alaks.

Arendus on ka vastuolus Tallinna kriisiplaaniga, sest tegemist on Lasnamäe joogivee reserviga. Kui Ülemiste järve vee kvaliteet peaks mingil põhjusel halvenema, jääb Lasnamäe ilma joogiveeta.

Lisaks hakkavad majad kõrguma Kommunismiohvrite memoriaali kohal, millega kaasneb tugev sümbolite konflikt. Samamoodi hakkab loodav kvartal domineerima Maarjamäe lossi üle.

Varasemad pöördumised ja teavitused

Justiitsministeerium koos Rahandusministeeriumiga on 2022 a. veebruaris teinud teavituse Tallinna Linnaplaneerimise Ametile ja andnud teada, et neile jääb arusaamatuks, mille alusel Tallinna linn väljastab ehituslubasid Lahekalda arendusele. Hetkel koostab Justiitsministeerium uut teavitust Tallinna linnale sama arenduse raames, kuna veebruaris tehtud teavitusele pole ministeeriumid siiani Tallinna Linnaplaneerimise Ametilt vastust saanud.

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet on tellinud Lahekalda arenduse põhjaosale ka keskkonnamõju eelhinnangu. Antud hinnang ütleb, et sellele alale ei tohiks mitte midagi ehitada.

Detailplaneering on alati olnud lähiaastate ehitustegevuse aluseks. Lahekalda arendus põhineb aga 1998 a. väljastatud detailplaneeringul. Nii vana detailplaneering oleks tulnud tunnistada kehtetuks.

Tallinna Rohelised, 02.09.2022

719 allkirja

3670 allkirja puudu Tallinnale saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Anna sellele algatusele oma allkiri!

Allkirjastada saab vähemalt 16aastane Eesti alaline elanik ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID-ga. Kohalikule omavalitsusele suunatud pöördumise puhul lähevad arvesse vaid selle omavalitsuse elanike poolt antud allkirjad.

Kommentaarid