Põhja-Sakala vallale

Toetame Mati Adamsoni

Pille-Riin Sepp,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Menetluses
  4. Arhiveeritud
182 allkirja

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Toetame Mati Adamsoni, et ta jätkaks tööd Põhja-Sakala valla SPORDIspetsialistina! Kui ka sina oled minuga ühel meelel ja arvamusel, et Mati on OLULINE, meile spordirahvale, lisa palun oma allkiri. Teen pöördumise Põhja-Sakala valla volikogule. Kellel on tekkinud lisaküsimusi võib mulle kirjutada aadressil pilleriin@sjg.edu.ee

Pille-Riin Sepp

  1. Algatuse "Toetame Mati Adamsoni" menetluskäik

    Vastuskirjas annab Põhja-Sakala Vallavolikogu teada, et kehtestas 03.03.2022 otsusega nr 37 Põhja-Sakala vallavalitsuse (ametiasutuse) struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu. Otsuse link: https://atp.amphora.ee/pohjasakalavv/index.aspx?o=808&o2=94568&u=-1&hdr=hp&tbs=act&itm=295355&clr=history&pageSize=20&page=1 Spordispetsialisti ja noorsootööspetsialisti ametikohtade loomist ei peetud põhjendatuks.

  2. Algatus saadeti menetlusse

  3. Algatus kogus 100 allkirja

  4. Algatus kogus 80 allkirja

Kommentaarid