Rõuge vallale

Soovime Mõniste ja Varstu koolide jätkamist 9-klassiliste põhikoolidena.

Murelikud lapsevanemad,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Menetluses
  4. Järelkaja
Peatatud: 0 allkirja

55 allkirja puudu Rõuge vallale saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Peatatud: 0 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks kohalikku omavalitsusse saatmiseks vajalikku 55 allkirja. Rahvaalgatus.ee säilitab kogutud allkirju maksimaalselt poolteist aastat allkirjastamise algusest, juhuks kui algatus taasavatakse.

Soovime Mõniste ja Varstu koolide jätkamist 9-klassiliste põhikoolidena.

Austatud Mõniste ja Varstu koolipered-kogukonnad, vilistlased ja Rõuge valla elanikud!

Palume Teie toetust kohalike kogukondade jaoks oluliste koolide säilitamiseks ja kohalike elanike konkurentsivõime säilimiseks. Põhikoolide kadumisega piirkonnast kaasneb paraku ka maaelu ja kultuuri hääbumine.

Selliseid olulisi otsuseid ei tohiks teha ilma kogukondi PÄRISELT kaasamata. Tänased kiirustades tehtud vigased otsused määravad meie ja meie laste elu järgmiste aastakümnete jooksul.

Andes oma toetusallkirja toetate lisaks ka poliitilise kultuuri parandamist Rõuge vallas. See, kuidas käituti kulutuurimajade-rahvamajade ning raamatukogudega, on lihtsalt häbiväärne.

Lõpetuseks lisan Rõuge valla arengukava visiooni aastaks 2035

Rõuge on roheline, hooliv ja arenev vald, kus kõigil on hea olla. Siin elavad õnnelikud, ühtehoidvad ja kodukohta väärtustavad inimesed.

Rõugõ om haljas, huulja ni edenejä vald, kon kõigil om hää olla. Inemise eläse tan õnnõn, hoitva kokko ja piävä kallis umma kodokotust

Teeme nii, et RÕUGE VALLAS on hea elada, mitte ainult RÕUGES!

Murelikud lapsevanemad.

Kommentaarid