Tallinnale

Tallinna linn peab rahaliselt toetama seksuaalvägivalla ohvrite tugigruppe

Nadežda Tjuška,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Menetluses
  4. Järelkaja
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

See on linna ja riigikogu kohustus et toetada rahaliselt tugigruppe, kes aitavad eesti elanikke kes on langenud seksuaalvägivalla ohvriteks. Seksuaalse ahistamise või seksuaalvägivalla ohvriks on langenud 45% eesti noortest vanuses 16-26 (2020).

70% noorte arvamusel, ei räägita seksuaalse väärkohtlemisest piisavalt, ehk see on teema mis langeb tabuks. See tõttu ohvrid ei julge esile tulla ja nende tuttavatel ja perel ei ole vahendeid või teadmisi kuidas neid aidata või toetada.

Seetõttu, vaatamata mis olukord on maailmas, peab Tallinn linn oma toetust jätkama.

EI TOHI ALAHINNATA TUGIGRUPPIDE TÖÖD JA JÕUDU.

Kommentaarid