Lääneranna vallale

Nõue säilitada Virtsu Kool 9-klassilisena!

Virtsu Arenguselts MTÜ, Karin Madisson,

Kommentaarid

selgitus sisu osas

Tegemist on algatusega, mis sai alguse 2022 a alguses. Allkirju koguti esmalt 2022 märtsikuuni. Algatus taaselustati, kuna teema sama ja uuesti üles tõusetunud. Numbrilised andmed on 2021 a kohta.