Tartu linnale

Tartu pargid ja rohealad jäävad alles!

Tartumaa Rohelised, Arvo Lehemets,

Kommentaarid

Kompensatsioon raie eest

Ma sõnastaks petitsiooni põhiosa nii "Seoses Tartu üldplaneeringus püsiva plaaniga kesklinna park osaliselt hoonestada teeme ettepaneku kehtestada linnas raierahu. Tartus paiknevad linnale ja riigile kuuluvad pargid ja rohealad võiksid järgmised 25 aastat jääda parkideks ning rohealadeks ning neid ei hoonestataks. Möödapääsmatu vajaduse korral võiks lubada rohealade hoonestamist vaid nii, et kompensatsioonina loodaks lähipiirkonnas vähemalt samas mahus uus roheala näiteks olemasoleva parkla, sõidutee või amortiseerunud hoonestuse asemel."