Kohtla-Järve linnale

Включение уличного освещения в городе Кохтла-Ярве

GLEB SLIVINSKI,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Menetluses
  4. Järelkaja
443 allkirja

Algatus on menetluses. Vaata menetlust.

Eesti keeles (tõlge)Vene keeles

Сбор подписей для обращения в местное самоуправление города Кохтла-Ярве с просьбой снова включить уличное освещение в городе в темное время суток.

Kommentaarid