Saue vallale

Alliku küla ei vaja kahte tanklat, vaid turvalist keskkonda kohalikele elanikele!

Liisa-Triin Miller,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Menetluses
  4. Järelkaja
694 allkirja

Algatus on menetluses. Vaata menetlust.

Seisame vastu Saue valla ja Vanamänniku arendaja plaanidele rajada elumajade kõrvale 24h avatud tankla. Vastuseis on eriti suur seetõttu, et Veskimöldre Rimi kõrvale üks tankla juba tuleb (mis jääb Vanamänniku arendusest üle tee).

Meil ei ole vaja kahte tanklat Alliku külla, seda enam, et Vanamänniku detailplaneeringu järgi oleks planeeritav tankla elumajadele väga lähedal.

Meie jaoks on oluline laste turvalisus ja oma elukeskkonna kaitsmine liigse müra ning visuaalse reostuse eest. Tahame näidata, et see ei ole ainult paari elaniku mure, vaid puudutab paljusid kohalikke peresid.

Me ei soovi oma kodude ümber põhjendamatus koguses tanklaid, vaid soovime, et vald panustaks elukeskkonna loomisesse, mis tõstaks kogukonna ühtsuse ja turvalisuse tunnet.

Hoolimata elanike põhjendatud vastuseisust, soovib Saue vald anda loa Vanamänniku kinnistu detailplaneeringule, mis tähendab 24H avatud tanklat koos teenindusjaama ja pesulaga. Need on planeeritud ridaelamude ja elumajade kõrvale, kus elavad pisikeste lastega pered. Ainuüksi Piigipuu tänaval elab üle 20 pisikese lapse, rääkimata teistest Vanamänniku arenduse naabertänavatest.

Arenenud riikides sellist asja ei näe, et rahulikku elamupiirkonda sellises koguses tanklaid planeeritakse - seda enam, et tanklate vajadust või Laagri/Alliku elanike tegelikke vajadusi keeldub vald kaardistamast. (Seda ka siis, kui elanikud sellekohaseks kaardistuseks avalikul arutelul soovi avaldasid.)

Hea tava arenenud riikides on tanklate ehitamine vajaduspõhistele kaugustele, eelkõige inimeste kodudest ja lastest kaugemale. Selleks, et kaitsta loodust, elukeskkonda ning vähendada õnnetusi. Me ei soovi olukorda, kus veoautod hakkavad sõitma elamupiirkonnas, kus on palju lapsi.

Saue vald korraldas Vanamänniku kinnistu detailplaneeringu avaliku arutelu 15. august 2023. Elanikud on kogu detailplaneeringu ja kavandatava tankla osas seisukohal, et vald ei lähtu detailplaneeringut heaks kiites elanike huvidest ega nende heaolust.

Toimunud arutelust on täismahus helisalvestis, mis valla ja arendaja ignorantset ning üleolevat suhtumist ka edasi annab.

Abivallavanem Kalle Pungas väidab, et detailplaneering olevat avalikult teada juba siis,

kui inimesed 2020. aastal valminud ridaelamubokse soetasid, mis ei pea paika. Vanamänniku detailplaneering koos tankla ja teenindusjaama plaanidega avaldati alles suvel 2023, kus elanikke teavitati, et plaanitakse tanklat, mille krundi suurus on 2948m² ning ehitusalune pindala 750 m².

Valla juhtkond koos arendajaga on millegi pärast uskumusel, et on vaid 2 elanikku, kes tankla vastu on. Soovime selle algatusega Saue vallavanemale näidata, et tegemist ei ole vaid kahe inimese probleemiga. Oma laste turvalisuse ja rahuliku elukeskkonna pärast on mures palju kohalikke elanikke, keda Vanamänniku detailplaneering otseselt või kaudselt puudutab.

Palun ühinegem ja näidakem toetust oma allkirjaga! Iga elaniku allkiri loeb, keda Vanamänniku detailplaneering ja arendus otseselt või kaudselt puudutab.

Sinu allkiri näitab, et ka sina arvad, et 24h avatud tankla rahulikus elurajoonis ei ole Alliku ning Laagri elanike huvides - seda enam, et Vanamännikust üle tee juba ühe tankla ehitus kohe algab.

Menetlusinfo

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Alliku küla ei vaja kahte tanklat, vaid turvalist keskkonda kohalikele elanikele! " ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri