Tallinnale

Filipp Kirkorovi Tallinna kontserdi keelamine

MTÜ EstYou, Anne-May Nagel, Hannes Nagel,

Kommentaarid

Aitäh!/Thank you!

Tänan kommenteerijaid. Olen nõus, et tegelikult vajaks Venemaa agressiooni pooldavate kultuuritegelaste Eestis esinemise temaatika laiemat arutelu, ehk isegi Riigikogu tasandil. Ehk tegeleme sellega juba järgmistes petitsioonides! / Thanks to the commentators. I agree that the issue of the artists who support the Russian agression performing in Estonia needs to be further discussed, possible at the level of the parliament. But this is a topic of further petitions because right now we are targeting the local government level.