Pärnu linnale

Me ei soovi Pärnusse kõrghooneid!

MTÜ Roheline Pärnumaa, Tanel Lebedev,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Järelkaja
1038 allkirja

Algatus on menetluses. Vaata menetlust.

Pärnu linna asustusüksuse üldplaneering 2025+ soovib lubada meie traditsioonilisse kuurortlinna kuni 28korruselised kõrghooned. Linnaelanikud ja teised Pärnu sõbrad ei ole sellega nõus!

Pärnu omapära ja identiteet on roheline ja miljööväärtuslik kuurortlinn. Pärnus elavad ja meie linna külastavad inimesed hindavad väga siinset madalhoonestust, muinsuskaitse all olevaid hooneid, meeldivat inimsõbralikku keskkonda. Planeeritav kuni 28korruseliste hoonete rajamine on sellega otseselt vastuolus. Pilvelõhkujad, suur asustustihedus ja liikluskoormus on just see, mille eest inimesed suurlinnadest põgenevad. Me ei soovi, et Pärnu muutuks elu-, puhke- ja töökeskkonnana ebameeldivaks, kust põgenema peaks. Kõrghoonete rajamise puhul on ka oht, et rikutud miljööga linnas väheneb kinnisvara väärtus.

Dokument “Pärnu linna kõrghoonete (rohkem kui 8 korrust) püstitamise sotsiaalmajanduslik vajadus ja võimalikkus linnaehituslikust aspektist” pärineb aastast 2015 ning on meie arvates aegunud. Samuti viitab see välismaiste suurlinnade kogemusele, Eesti kontekstis Tallinnale. Pärnu ei ole Väike-Tallinn ega Väike-London. Kuid isegi eksperthinnangu põhiline järeldus on, et “Klassikalised” kõrghoonete rajamise põhjused Pärnus puuduvad – arendatavat maad ei ole vähe, linn ei ole ülemäära tihe, maa ei ole ülikallis, majanduskasv ei ole tormiline.“ Leiame, et nende põhiliste kõrghoonete vajaduse puudumisel on ülejäänud eksperthinnangus esitatud “kaudsed positiivsed mõjutegurid” puhtalt spekulatiivsed.

Juba eelmisel suvel toimunud avaliku väljapaneku käigus esitasid linlased seisukohti, et Pärnusse kõrghooned ei sobi, samuti oli kõrghoonetest juttu juunikuus toimunud avalikul arutelul, kuid linnavalitsus üritab kõrghooneid kõigest hoolimata läbi suruda.

Eksperiment, kus Pärnu linnasüdamesse, muinsuskaitseala kaitsevööndisse ehitatakse kuni 93 meetrit kõrged hooned, ei ole kuidagi õigustatud. Pärnu inimesed ja puhkajad ei soovi, et hoolimatu kinnisvaraarendus rikuks linnapildi meie kõigi jaoks ära. Lisaks suureneb kõrghoonestusega liikluskoormus ning mis peamine, selliseks hoonestuseks puudub Pärnus igasugune vajadus - meil pole ruumipuudust!

Palun toeta petitsiooni - koos hoiame ära meie kõigi ühise elukeskkonna rikkumise! Kui soovid algatust toetada organisatsioonina, anna sellest palun märku rohelineparnumaa@gmail.com

Kommentaarid

 1. Pärnakas - ja ei ole kõrghoonete vastu!

  Väide, et "Linnaelanikud ja teised Pärnu sõbrad ei ole sellega nõus!" on väga üldistav ning ei peegelda tegelikkust. Hinnang, et kõrghooned rikuvad Pärnu miljööd on pigem kellegi isiklik arvamus, kui tõsiselt võetav argument, mida antud kontekstis välja tuua. Tegu on siiski 2025+ üldplaneeringuga, mis ei tähenda, et peale üldplaneeringu kinnitamist üleöö Pärnu tühjade pilvelõhkujate varju jääb. Rail Balticu tulekut, Pärnu geograafilist asukohta ning muid majanduslikke faktoreid arvesse võttes võib julgelt ennustada, et linna elanikkond on järgneva 10 aasta jooksul kasvamas. Uusarendusi kerkib juba täna aktiivselt ning nõudlus modernse, hea energiaklassiga kinnisvara järele on suur. Kõrghooned ei ole juba ammu üsknes koledad kandilised betoonist sambad ega ka negatiivsema ökoloogilise jalajäljega, kui mis tahes muud uusarendused. Üks hea näide on Eesti ettevõtte ehitatud ja ühtlasi maailma kõrgeim puidust elamu: https://www.architecturaldigest.com/story/worlds-tallest-timber-framed-building-finally-opens-doors Kõrghooned ei ole ilmtingimata "elukeskkonna rikkumine". Diskussioon on oluline ja kindlasti peavad olema antud kõrghoonete puhul selgemad nõuded ja reeglid, kuid nõuda täielikku keeldu ja väita, et inimesed hakkavad Pärnust põgenema, linna miljöö rikutakse, et Pärnu elu muutuks ebameeldivaks jne. on pehmelt öeldes liialdus. Kes nõustuvad, vaadake siia: https://kohalik.rahvaalgatus.ee/initiatives/ae54cc6e-52ad-4d58-b879-486815f8ab15

  1. Kõrghoonetest

   Arusaadav, et eelistused on erinevad. Minu jaoks on kõrghooned Pärnus tervitatavad. See on eelkõige maaomanike/ettevõtjate otsustada, kas ja milliseid hooneid ehitada. Loodan, et öösel on hoonetes kasutusel ainult tarbevalgustus ja lisa valgusreostust tekitama ei hakata.