Tartu linnale

Peatame kohatasu tõusu Tartu lasteaedades

Vahur Kollom,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Järelkaja
1024 allkirja

Algatus on menetluses. Vaata menetlust.

Valimiste eel küsis Postimees erakondadelt ja valimisliitudelt nende seisukohta kohatasu lahtisidumise osas. Ühe erandiga olid kõigi vastused, et praegust süsteemi tuleb muuta. Nüüd on valitud saadikute kord pidada oma sõna ja peatada kohatasu tõus. Vastav eelnõu on volikogule juba esitatud. 

Ettepanek - 

Teeme ettepaneku lapsevanema poolt munitsipaallasteaias või –hoius käiva lapse eest makstava tasu suuruse  „lahti sidumiseks“ alampalgast.
Selleks lahtisidumiseks on erinevad võimalused, kõige sagedasem Eesti omavalitsuste poolt kasutatav moodus on konkreetse kohatasu kehtestamine teatud loogiliseks perioodiks (KOV volikogu volituste perioodiks, ehk neljaks aastaks).

Põhjendus - 

Tartu Linnavolikogu on linnavalitsuse ettepanekul viimastel aastatel hüppeliselt tõstnud munitsipaallasteaias käivate laste vanematelt võetavat kohatasu. 

See tõus (183% 2013-2017.a.) ületab märgatavalt keskmise palga tõusu tempot (samal perioodil 131%) ja raskendab järjest suurema  osa perede toimetulekut. 

Linnavalitsuse plaanide kohaselt tõuseb kohatasu ka 2018 aastal, see kord 9%, tõustes praeguselt 64,50 eurolt 70,50 euroni. Kasv ületab 1,28 kordselt planitud riiklikku lapsetoetust. 

Kohatasu kasv ületab oluliselt prognoositud keskmise palga tõusu(Rahandusministeeriumi keskmise palga kasvu prognoos 2018 aastal 2,3%), see nullib riigi perepoliitika pingutused sündimuse tõusu stimuleerimiseks.  
Valimiste eel küsis Postimees erakondadelt ja valimisliitudelt nende seisukohta kohatasu lahtisidumise osas. Ühe erandiga olid kõigi vastused, et praegust süsteemi tuleb muuta. Nüüd on valitud saadikute kord pidada oma sõna ja peatada kohatasu tõus. Vastav eelnõu on volikogule juba esitatud. 

Tartu ei vääri kõrgeima lasteaia kohatasuga linna tiitlit!

Anna oma hääl kohatasu peatamiseks.

                                                          

                                                          

                                                                            

                                                                            

                         

Kommentaarid

 1. lihtne lahendus

  Kohatasude tõstmisega likvideeriti krooniline lasteaiakohtade puudus, mis kestis juba aastaid. Nii lihtne see oligi...

  1. kust numbrid

   "See tõus (183% 2013-2017.a.) ületab märgatavalt keskmise palga tõusu tempot (samal perioodil 131%)" Kust sellised numbrid? Keskmine palk 2013a 949 eur ja 2017a 1221 eur. Kasv ca 22,2%.