Tartu linnale

Peatame kohatasu tõusu Tartu lasteaedades

Vahur Kollom,

Kommentaarid

Lasteaia kohatasu Tartus külmutati!

Lasteaia kohatasu siis täna külmutati Tartu Linnavolikogu otsusega. Kuid kindlasti hoiame edasistel arengutel silma peal, sest kohatasu on endiselt Tartus üks Eesti kõrgemaid. Suur aitäh kõikidele petitsiooni allkirjastajatele ning tänu postituste jagamise eest! Rahvaalgatusel oli kõiges selles täita siiski oluline roll ja kaasamine oli ka Tartu linna poolt tõeline, mitte näiline. Aitäh!