Viljandi linnale

Soovime säilitada puud Viljandi Uuel tänaval

Terje Põvvat,

Kommentaarid

Miia Sarv Maastikuehituse kutseõpetaja

Puude mahavõtmine ei ole kooskõlas seadustega. 1. Vastuvõetud detailplaneering on kinnitatud koos kasvavate puudega. 2. Dendroloogiline eskpertiis viitab igati elujõulistele puudele 3. Selline tegevus on vastuolus Euroopa maastikukaitse konvetsiooniga 4. Teaostamata on linnaelanike nõuetekohane planeerimine ja kaasamine 5. Tänapäevased geocellid ja juurte tõkkesktamiseks paigaldatavad geotekstiilid võimaldavad puid säilitada 6. Asenduspuud ei vasta Linnatänavate haljastuse standartile 7. Pinnasetöid ei tohi alustada ennem, kui on kaitstud kõigi töödele ettejäävate puude juurestik. 8. Juurestiku kaitseks ettenähtud projekti peab kinnitama linnaarhitekt vastavalt kehtivale strandartile.