Anija vallale

Kehra linna, Mulla tn 6 metsatuka säilitamine

Katre Mäeorg,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Menetluses
  4. Järelkaja
57+ allkirja

Algatus on menetluses. Vaata menetlust.

Anija Vallavalitsuse 02.03.2021 korraldusega nr 2-3/106 algatati Kehra linna Mulla tn 6 maaüksuse detailplaneering. Planeeringuga lahendatakse ligikaudu 15 elamukrunti, üldkasutatav maa ja nende teenindamiseks vajalikud tehnovõrgud ja juurdepääsud, samuti muud planeerimisseadusest tulenevad ülesanded.

Planeeringu seletuskirjast võime lugeda: „Kehra linnas on vajadus tehnovõrkude ja juurdepääsuteedega varustatud kvaliteetsete elamukruntide järele, kuhu saaks rajada elamuid ja seeläbi aidata kaasa elanikearvu kasvule“.

2018 oktoobris toiminud enampakkumise tulemusena sõlmisid Lille Arendus OÜ ja Anija Vallavalitsus Kehra linnas asuva 7 ha suuruse kinnistute ostu-müügi- ja arendustegevuse lepingu, mis pani aluse Lille elamurajooni arendusele. Tuginedes Lille elamurajooni kodulehel olevale müügiinfole ei ole tänaseks antud elamurajooni 28-st krundist müüdud ühtegi. Broneeritud on vaid 3 krunti.

Tekib küsimus kui suur on vajadus Kehra linnas uute elamukruntide järele?

Mulla tn 6 maaüksus on Kehra elanikele armsaks saanud metsatukk. Kevadeti käib seal vilgas lindude tegevus, sügisel aga poevad siilid talvituma. Metsatukas on nähtud toimetamas nii kitsi kui rebaseid.

Meile, allakirjutanutele on antud metsatukk väga väärtuslik elukeskkonna osa. Me ei ole nõus, et meile armas metsatukk muudetakse kinnisvaraarenduseks. Koostöös Anija Vallavalitsusega oleme valmis maaüksust korrastama ja säilitama parkmetsana, kus kogu ökosüsteemil oleks hea elutseda ja Kehra linna elanikel jalutada. Kui toetad meie mõtet, anna algatusele oma allkiri.

Kommentaarid