Saue vallale

Saue vald vajab vallavanemat, kes hoolib

Kristjan Oja,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Menetluses
  4. Järelkaja
216 allkirja

Algatus on menetluses. Vaata menetlust.

Hea Saue valla elanik!

Anna oma hääl, kui sa ei ole rahul Saue vallavalitsusega või vallavanemaga (Andres Laisk). Saue vallavalituse eest peab vastutama selle juht, mistõttu soovime Saua vallale uut vallavanemat, kes seab enda valla elanikud esikohale.

Küsimus ei ole üksikutes näidetes, kus Saue valla elanikud on tundnud, et Saue vallavalitsus ei arvestanud elanikega või ei toeta neid. Saue vallavalitusega ei ole olnud võimalik pidada konstruktiivset dialoogi ega leida üheskoos lahendusi. Suhtlus vallavalituse poolt on olnud pealiskaudne ning nende vastused on lakoonilised. Seetõttu ka antud algatus ei keskendu üksikutele näidetele, vaid eesmärk on näidata üleüldist rahuolematust. See hõlmab endas kõiki elanike kokkupuuteid vallavalitusega.

Andres Laisk kogus 2021. a valimistel 1012 häält. Seega antud algatuse eesmärk on koguda 1012 häält, et näidata samaväärset vastuseisu tema juhitud vallavalitsusele.

Nüüd on aeg tegutseda kõigil, kes on tundnud, et üksinda ei ole võimalik vallavalitsuse vastu saada. Ühendame hääled ning näitame koos valla elanike rahulolematust.

Menetlusinfo

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Saue vald vajab vallavanemat, kes hoolib" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri