Loksa linnale

Loksa linnavolikogu istung otseülekandesse

Kenno Põltsam,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Menetluses
  4. Järelkaja
40 allkirja

Algatus on menetluses. Vaata menetlust.

Head linlased!

Täna pöördume üheskoos Loksa Linnavolikogu poole tungiva palvega, kaasajastada volikogu istungite toimumine, nõnda, et valija saaks objektiivse pildi avalikest volikogu istungitest, ilma et talle keegi informatsiooni vahendaks, mis paratamatult subjektiivne on.

Meid ümbritsevas Kuusalu vallas tekkis säärane vajadus aastatel 2013-2017, kui valda juhtis ainuvõimu omav poliitiline nimekiri. 2017. aastal leidis enam kui üks valimisnimekiri, et volikogu istungitel toimuv peab olema rahvale otseülekandes vaadatav ning salvestatud juhuks, kui keegi soovib seda järelevaadata. Aastal 2022 on see tavaline praktika, et Kuusalu vallavolikogu istungid on veebikeskkonnas vaadatavad: kes teeb istungist kokkuvõtet, kes esitab toimunud istungi põhjal saadikutele küsimusi. Rääkimata Riigikogu istungitest, mis on olnud otseülekandes teab mis ajast.

Kindlasti paneb see saadikutele kohustuse, end paremini ülal pidama kui ta teeks seda siis, kui istungit ei salvestata – eriti käib see saadikute kohta, kelle nimekiri omab omavalitsuses ainuvõimu, nagu see Loksa linnas enam kui 15 aastat olnud on. Paratamatult muutub ainuvõimu omav saadik aastatega lohakaks ning ülbeks nende suhtes, kes opositsiooni kuuluvad, kuid lähtudes konservatiivsest maailmavaatest, me peame looma tingimuse et lohakas poliitik korrale kutsuda, me peame looma võimaluse et valija ehk linnakodanik saaks objektiivse pildi toimunust: otsepilt volikogu istungit. See on efektiivsem võimalus kajastada istungeid objektiivselt, kui ajaleht või sotsiaalmeedia lehekülg, rääkimata mõne partei/valimisnimekrija ajalehest või sotsiaalmeedialeheküljest.

Ja ühtlasi on see võimalus ka koalitsioonile end kokku võtta ning näidata Linnavõimu parimast küljest.

Hea Loksa linnavolikogu! Petitsioonile allakirjutanud leiavad, et Loksa Linnavolikogu istungid peavad muutuma analoogselt Kuusalu vallavolikogu istungitele – veebis otse- ja järelvaadatavaks. Palume tungivalt antud võimalus luua, see muuta tavaks.

Kommentaarid