Vinni vallale

Seisame inimväärse elukeskkonna eest ja päikesepargi laienemise vastu Roela alevikus.

Tiina Alavere,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Menetluses
  4. Järelkaja
377 allkirja

Algatus on menetluses. Vaata menetlust.

Vinni vald on saanud arendajalt taotluse päikeseelektrijaama rajamiseks, täpsemalt laienemiseks Roela alevikus.

Meie, Roela ja lähiümbruse elanikud, ei ole nõus laieneva päikesepargi alaga otse Roela alevi südames. Seetõttu oleme algatanud toetusallkirjade kogumise valla elanike seas meie seisukoha toetuseks.

Roelat läbib eksponeerimist vääriv Mõdriku –Roela maastikukaitseala ja otse selle kõrvale küla südamesse on rajamisel 45 hektari suurune päikesepark. Olemasolev park on juba 33 hektaril, uus arendus lisab 10-15 hektarit. Päikesepargi ala võtab enda alla märkimisväärse osa küla keskel olevast rohealast, põllumaast ja ulatub kortermajade kinnistuteni otse elumajade vahetusse lähedusse. Loodav ala tekitab 78 korteriga majade grupi ümber musta kasti, kahjustades inimeste esteetilist elukeskkonda ja alandab kinnisvara väärtust hinnanguliselt 5-10%. Kohalik kogukond on seisukohal, et loodav ala on teravas vastuolus inimeste ootustega eluks maal, rikub kogu küla ilmet ja takistab edasist harmoonilist arengut.

Meie ettepanek arendajale on leida päikesepargile asukoht, mis oleks kaugemal kortermajadest ega rikuks küla avalikku ruumi.

Roela rahvas ei ole rohelise energia vastu, vaid kvaliteetse elukeskkonna poolt. Arendusele leidub ümbruskonnas piisavalt väheväärtusliku maad elamutest veidi kaugemal. Hääleta ja aita Roela rahvast!

Kommentaarid