Tallinnale

Toeta terviseradade vajalikkust Tallinnas!

SA Eesti Terviserajad, Assar Jõepera,

Kommentaarid

Ei toeta!

 Jutt käib unikaalsest maastikukaitsealast  SA Eesti Tervirajad algatatud projekti tulemusel raadati kaitsealalt 2022.a. kevadel pea 800 puu, sh Natura 2000 alalt, mis on seadusevastane. Sellise käitumisega on tugevalt kogukonna õiglustunnet riivatud.  Teed on kaitsealal juba olemas ja inimeste igapäevases kasutuses. St inimene saab ja mõsitab liikuda ka ilma SA Eesti Terviserajad sekkumiseta.  Et inimesed ei rikuks kaitseala ja kasutaksid olemaoslevaid teid, on Keskkonnaameti kui kaitseala valitseja ülesanne, sh suunates inimeste liikumist vastavate siltide abil.  SA Eesti Terviserajad projekte realiseeritakse maksumaksja raha eest. Olukorras, kus kogu riigis on võetud suund ”püksirihma pingutada” oleks kõnealune projekt ebamõistlik ja tarbetu kulutus.