Tallinnale

Toeta terviseradade vajalikkust Tallinnas!

SA Eesti Terviserajad, Assar Jõepera,

Kommentaarid

Millele täpselt inimeste allkirju kogutakse?

Mina näiteks tahaksin metsa mitmetasandilisi ristmikke. Valgustust võiks olla ka kogu metsas ööpäevaringselt sama palju kui toas. Rahas ei ole küsimus. Milline on see täpne projekt, mida RAHVA algatusena esitletakse? Mida peetakse silmas terviseraja all? Seni on kõigis projektides näha vaid maanteeäärsetele standarditele või linnatänava standarditele vastavaid kergliiklusteid (laius 3,5-4m + 2m mururiba). Milliseks kasutusotstarbeks "terviseradasid" planeeritakse? Ei tundu, et nö kahel jalal sprortlikuks terviseliikumiseks. Ebatasane, looduslikult pehme pind on selleks ideaalne. Liivane pind püsib ka aastaringselt kuiv (vesi võib koguneda maapinna jäätumise tõttu). Kas on arvestatud, et graniitsõelmed lõhuvad koerte käppasid? See tähendab, et koeraomanikud peavad omale alternatiivseid radu sisse kõndima hakkama. Kas on arvestatud, et mets on väga paljude inimeste jaoks oluline rahunemise, tervise kogumise koht? Kas SA "Eesti Terviserajad" on kursis, et metsas mõtestatult olemise (!) tervendav mõju on mitmetes teadusuuringutes kinnitust leidnud? Vt nt Lucy Jones "Paradiisi Kaotades". Väga keeruline on metsas olla oma mõtete ja muredega, end tervendada kui see on risti-rästi pikitud 6m laiade kergliiklus-koridoridega, kus vuravad kõikvõimalikud liikumisvahendid aina kiiremas tempos ja suurema lärmiga. Soovitan uurida, kuidas mõjub metsa linnastamine (elupaikade kadu, temperatuuri ja veerežiimi muutused, tihe liiklus) sealsetele päriselanikele - lindudele, loomadele, putukatele, eriti neile, kel öine eluviis? Kas on korraks ka mõeldud, et neil ei ole mitte kuhugi mujale minna? Kas spordiäri huvid peavad ikka kaaluma üles tänase peamise metsakülastaja vajadused (vt RMK uuring https://media.rmk.ee/files/S%C3%BCtiste%20metsa%20l%C3%BChiaruanne.pdf) ning "terviseradasid" ehitama sisuliselt metsa ja metsaelanike elu hinnaga? Tegelikult oleks muidugi kõige vingem, kui saaks autoga otse metsa sõita, parkida auto metsaparklas, teha sealsamas mööda laiu metsa-kergliiklusteid mõned kiiremad ringid kaasa võetud ratastega liikumisvahendiga (talvel suuskadel), siis võtta üks burger metsakioskist ja sõita autoga tuppa tagasi.