Tallinnale

Toeta terviseradade vajalikkust Tallinnas!

SA Eesti Terviserajad, Assar Jõepera,

Kommentaarid

Vastan Kaire Jakobsonile 2

9. Näen, et projektis mainitud 2000 inimest hakkavad liikuma mööda siledat, kuiva, valgustatud terviserada. Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala õrn metsaalune jääb selle võrra rikkumata. Ning see on kaitsekorralduskava eesmärkidega igatpidi kooskõlas. See, et terviseraja kõrvale rajatakse jõulinnakuid, paigaldatakse pinke ja prügikaste, on ka väga hea! Saab jalga puhata. Saab prügi ära visata. Saab lõuga tõmmata. Pean jällegi mainima, et levinud 3-4 agregaadiga välijõusaalide nimetamine „jõulinnakuks“ ei anna teie argumentidele hoogu juurde. Just kõik see eelnev (kattega rajad, prügikastid, pingid jne) töötabki meie maastikukaitseala pargistamise vastu. Praegused sajad omavoliliselt sissetallatud teerajad muudavadki need metsad parkideks. Olengi teiega nõus, et koormus metsale on niigi suur. Suuname need tuhanded inimesed siis kenasti ettevalmistatud radadele ja laseme maastikukaitseala metsadel oma haavad ravida. KOKKUVÕTE Projekt ei ole vastuolus ühegi teie poolt nimetatud kava, kohustuse või nõudega. See on teie tõlgendus. Loodan, et ükskord tuleb aeg, mil kõiki uuendusi ja parendusi meie riigis emotsioonide, omaenda sisetunde ja argumendipuuduse pealt auklikuks ei lastaks. Ja et poliitikutel oleks julgust teha õigeid otsuseid ning ühe huvigrupi hääletõstmise korral kohe mitte alla anda.