Tallinnale

Toeta terviseradade vajalikkust Tallinnas!

SA Eesti Terviserajad, Assar Jõepera,

Kommentaarid

Eelneva lõpetuseks…

… pean vajalikuks märkida, et ma ei ole kuidagi seotud ühegi sihtasutuse, seltsi või organisataiooniga. Lihtsalt elan selle õnnetu planeeritava raja kõrval ja näen, kuidas need metsad ära tallutakse ning ootan et jänes ja kull tagasi tuleks.

  1. Vastuseks Tarmo Kaljuveele. Lühidalt. SA Eesti terviserajad ehitab oma rajad olemasolevate radade peale. Kuigi olemas on rajad, mis on valgustatud, sõelmetega kaetud, ja võtavad enda kanda suure koormuse metsas jalutatelt, on ikkagi metsa tekkinud väiksemad, katteta, kõrvalrajad. Kui needsamad olemasolevad kattega rajad, mis Terviserajad tahab enda radadeks muuta, mis praegu on maastikukaitseala osa, mille valitseja on Keskkonnaamet ehk riik ehk rahvas, muutuvad Sa Eesti Terviserajad ehk Merko-Swedbank-Eesti Energia omandiks ehk eraomandiks - kuidas needsamad rajad sellelsamal trajektooril aga muutunud omandis - kuidas pelgalt nimevahetus muudab ära inimeste harjumused? Ehk nimevahetus peaks garanteerima selle, et inimesed hakkavad automaatselt ainult Terviserajad poolt rajatud teel käima, kuigi see on sisuliselt seesama tee, mis juba praegu sõelmetega ja valgustatud? Kinnitate ka ise, et kõik muud keskkonnaga seotud tegevused jäägu teiste riiklike organite kanda aga inimeste liikumine - selle reguleerib SA Eesti Terviserajad. Kuidas? Viitasid ei paigaldata, suurenenud koormuse tagajärjel tekkivat suuremat prügihulka ei peeta probleemiks? Väljend "jõulinnak" on kasutusel SA Eesti Terviserajad kodulehel. Touché!