Tallinnale

Toeta terviseradade vajalikkust Tallinnas!

SA Eesti Terviserajad, Assar Jõepera,

Kommentaarid

Kas plaanitud pearada hoiab maastikukaitseala puhtana?

Mida rohkem liiklejaid pearadadele tuleb, seda rohkem neist satub metsa alla. See on fakt ja nähtav nähtus üle kogu Eesti. Siin eelnevalt kirjutatud jutt, et üks pikk rada hoiab inimesed metsaalusest eemal ja seega toetab maastikukaitseala, on lausvale. Maastikukaitseala toetab rahva harimine, mitte teede juurde ehitamine. Sinna, kuhu tulevad RMK lõkkeplatsid või asfalteeritud jm rajad, tuleb rahvas kokku ja paratamatult algab ümberkaudsete metsade suurem reostamine ja tallamine. Siltide "mida jaksad metsa tuua, seda jaksad ka metsast ära viia" kasutegur on niivõrd-kuivõrd. Asfaldile või muule teekattele ja tänavapostidele kuluv raha kasutage parem inimeste harimiseks.

  1. Maastikukaitseala toetab nii rahva harimine kui kindlate teede olemasolu. Peale kindla rajatrassi loomist on nii Pirita, Harku, kui Õismäe raba terviseraja lähedase metsa tallamiskoormus väiksem. SA Eesti Terviserajad ei ole rajamas RMK lõkkeplatse ja ei asfalteeri Sütiste metsa radasid. Oleme korduvalt rääkinud ideest, et terviseradade vahetut lähedust kasutataks loodushariduse tõstmiseks ja inimeste harimiseks. See võimalus on olemas ka Sütiste metsas. Inimesi tuleb suunata ja harida, siis jõuab ühel hetkel kohale ka see arusaam, et kõik mida metsa viid, tuleb metsast ka tagasi tuua.