Tallinnale

Toeta terviseradade vajalikkust Tallinnas!

SA Eesti Terviserajad, Assar Jõepera,

Kommentaarid

Küsimus Assar Jõeperale jätkuvalt levitatava laimu kohta

Lugupeetud Assar Jõepera, Sütiste Metsa Seltsi algatatud petitsioon, mille kohta Te jätkuvalt valesid levitate, leidub siin samas keskkonnas https://kohalik.rahvaalgatus.ee/initiatives/1e9b5c2a-2485-43db-a6d2-ba082d326c34 Nagu näha, oli see ühisloomes juba 17.06–20.06.2022, mis on vastupidiselt Teie väidetule siiski varem kui toimus töögrupi koosolek, kus Te rääkisite asfaldi alternatiivist sõelmete näol. Siin on salvestis juulis toimunud töögrupi koosolekust ( https://youtu.be/7SslSPSthoM?t=5358 ), kus Nõmme linnaosa vanem Karmo Kuri viitab eelmisel koosolekul käsitletud alternatiivile. See koosolek toimus 22.06.2022. Samuti on petitsiooni sisust näha, et see pole suunatud ainult asfalteerimise vastu. Kuid vähemalt veel hiljuti, Teie enda algatatud petitsiooni ajal, oli terviseradade projektis märgitud endiselt asfalt. Projekti esimese etapi käigus on Ehitajate tee tunneli piirkonnas juba asfalteeritud ning SA Eesti Terviserajad tõstab ise pidevalt esile aastate jooksul hulgaliselt asfalteeritud ja valgustatud ehk hävitatud loodust üle terve Eesti. Seega inimeste mure on täiesti põhjendatud. Ilmselt Te pole enne oma petitsiooni algatamist ja meediasse minekut vaevunud fakte kontrollima või valetate teadlikult, kuid mõlemad variandid on väga halvad. Eriti halb on, et kogu Teie algatus kubiseb valedest ja eksitamisest, mille juurde me veel naaseme. Kas võiksite selgete faktide valguses täpsustada, mis on Sütiste Metsa Seltsi algatatud petitsioonis või antud projektiga seonduvas tegevuses laiemalt valesti tehtud? Kas ja kuidas kavatsete Sütiste Metsa Seltsi kohta levitatud laimu heastada?