Tallinnale

Toeta terviseradade vajalikkust Tallinnas!

SA Eesti Terviserajad, Assar Jõepera,

Kommentaarid

Ettepanekud

Sütiste terviserajaga seotud teemad olid aasta tagasi nõmmekate seltskondades elavaks kõneaineks ja on nüüd uuesti. Ise nõmmekana tunnen ka Sütiste metsa hästi ja ma ei ole kummagi “huvigrupi” tuline pooldaja. Avaldan oma erapooletut arvamust lootuses, et leitakse lõpuks inimlik ja paljudele kasutatav lahendus üle aasta tagasi tehtud käkile ja selle trööstitule tulemusele - kännumaastikule. Peale seda, kui Ehitajate tee alla sai valmis mugav tunnel, võiksid Sütiste metsa poolt sinna viivad rajad olla tunduvalt paremas korras ja pimedad teed valgustusega. Sellist aega on meil kahjuks enamus aastast. Asfaltkatte vajadust selles metsas kindlasti ei ole ja samuti ei pea rajad olema sugugi nii laiad, kui projektis hetkel kirjas. Olles pikki aastaid audiitori ametit pidanud, tekib vastaspoolte vaidlemist vaadates mitu küsimust: 1. Kas kõik projektiga seotud protokollid on korrektselt olemas, et saada aru, kuidas sellises mastaabis projekt kõikide “osapoolte” poolt kinnitati? 2. Millised inimesed ja milliste kokkulepete alusel andsid Keskkonnaameti poolt kinnituse nii ulatuslikuks puude raieks, mille seas oli väidetavalt ka kanakulli pesapuu? 3. Miks ei ole petitsioonile ühtegi kommentaari saabunud SA Eesti Terviserajad endise juhi Alo Lõokese poolt, kes projekti ainuisukuliselt pikki aastaid juhtis ja läbi viis ning kes täna töötab Liikumisharrastuse Kompetentsikeskuse juhatajana? Just tema peaks sellistes vaidlustes selgitusi ja põhjendusi jagama. Olen väga skeptiline, et ametisse pandud uus juht omab pädevust vastata aastaid tagasi toimunu kohta. 4. Kui on tehtud läbipaistmatuid kokkuleppeid või ületatud võimupiire, siis peaks olema võimalik need inimesed vastutusele võtta loodusele tekitatud ulatusliku kahju eest. Juhul, kui on aset leidnud rikkumised, peaks olema võimalik tühistada projekti ehitusluba. Sooviksin näha, et Nõmme ja Mustamäe linnaosade juhid võtaksid selles tülis initsiatiivi ja kutsuksid läbirääkimistele nii tänased osapooled, kui ka kindlasti need inimesed, kes projektiga seotuid otsuseid aastaid tagasi tegid.