Narva linnale

Тoetan Nаrva vanalinna osalist taastamist / Я за восстановление квартала Старой Нарвы

Peter Zashev, Peter Radoev Zashev,

Kommentaarid

Rohelised toetavad ideed!

Narva vanalinna järkjärguline taas-ülesehitamine on mõistlik ettevõtmine. Selleks on üsna mitu põhjust. Inimesi tõmbab inimmõõtmelisema, liigendatud ja esteetilise linnaruumi poole - see tendents on nähtav kogu maailmas - ja seda vanalinn kindlasti pakuks. Vanalinna keskkonda saab osaliselt taasluua, ühendades kaasaegsed ja tulevased ehitustehnikad ning ajaloolised materjalid ja töövõtted. Ka kultuuripärandi säilitamine taastatud maamärgina on omaette väärtus - seda ei ehitata ju põllule, vaid sõna otseses mõttes oma vundamendile, ajalooliselt õigele kohale. Isegi väga pragmaatiliselt võttes vajavad Narva elanike kodud aja jooksul uuendamist. Järkjärguline taastamine annab võimaluse luua kaasaja tingimustele vastavad ja kliimamuutustega arvestavad elamud ning äripinnad, mis on säästlikud, hea sisekeskkonnaga, kõrge esteetilise väärtusega. Taastamistööd pakuvad hulga häid töökohti ja väljaõppe võimalusi. Tulu turismist ja elavnenud äritegevusest on sellisel juhul kui paratamatus, mis tuleb vastu võtta - ega pandeemia lõputult kesta. Aleksander Laane Erakond Eestimaa Rohelised volikogu esimees