Saaremaa vallale

Pöördumine Saaremaa volikogule seoses rahvamajade struktuurimuudatusega

Kai Prostang,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Menetluses
  4. Järelkaja
1166 allkirja

Algatus on menetluses. Vaata menetlust.

Saaremaa Vallavalitsus on algatanud eelnõu uue allasutuse Saaremaa Kultuur moodustamiseks. See ettepanek toob kaasa rahva kaugenemise rahvamajast ning plaanitav muudatus ei kanna edasi rahvamajade võrgustiku eesmärki. Meie ettepanek on pidurdada rahvamajade struktuuri kergekäeline ja kiire muutmine. Andke võimalus algatada dialoog erinevate poolte vahel.

Sellise struktuurimuudatuse aluseks peab olema suhtlemine erinevate kogukondadega. Kaardistamata on piirkondlik olukord ja eripärad, ära kuulamata kohalike, kultuuris osalevate inimeste nägemus. Vastutustundetu on eelnevalt välja selgitamata otsustada, kas kogukond soovib ja tunneb vajadust, et toimuks ülesaaremaaline ühtlustamine. Rahvamajade tegevus on väga erinev, erinev on ka kultuuri eest vedavate isikute käekiri. Jääb mõistmatuks, miks lõhkuda senine süsteem ja luua uus struktuur seal, kus selleks põhjendatud vajadus puudub.

Vallavalitsuse otsus kultuuritöö ümber korraldada on tehtud kiirustades ja läbi mõtlemata. Kindlasti on kuskil kogukondi, kus muutusi oodatakse ja inimesed on taoliseks reformiks valmis, kuid lõhkuda kogu süsteem ja see siis nullist uuesti üles ehitada kõigis piirkondades, kindlasti mõistlik ei ole. Iga kogukond on eriline. Selles seisnebki meie väärtus.

Exceli tabelid on tugevad tööriistad, kuid kahjuks ei kuva need numbrid ühegi rahvamajja astuva inimese väärtust. Lisaks ei ole võimalik panna numbritesse seal loodavaid, saadavaid emotsioone. Kõik rahvamajja kogunenud inimesed tulevad siia enda vabast ajast ja tahtest, mis tähendab, et tehakse enda hinge ja vaimu toitvaid tegevusi koos sarnaseid väärtusi hindavate inimestega. Sellest tulenevalt on kõik, mida vastu oodatakse, soe ja südamlik vastuvõtt rahvamaja poolt.

Küla kogukondades on olemas sotsiaalne turvavõrgustik, inimesed teavad kohalugu ja kombeid, nad tunnevad, et on piirkonna püsimajäämise eest vastutavad ja tegutsevad selle nimel. Piirkonnas, kus on järjepidevalt üle 100 aasta lauldud, tantsitud ja näitemängu tehtud, ei tohi traditsioon katkeda mõne võõra inimese nägemusest, kuidas kogukond peaks toimima. Sellist süsteemi ei saa juhtida kaugelt ning teha järeldusi numbrite põhjal.

RAHVAMAJA = RAHVA MAJA.

Oleme kõik uhked, et laulu- ja tantsupidu on traditsioonina jõudnud UNESCO maailmapärandi nimistusse. Aga kuidas jõuavad lauljad-tantsijad suure laulukaare alla või tantsustaadionile? Suures osas ikka rahvamajadest. Tõsi, hetkel ei ole plaanis rahvamajasid sulgeda ning peatada ringide kooskäimist, kuid oluline on eestvedaja. Väikese kogukonna poolt ei ole aktsepteeritav juhuslik süsteemi juhtiv inimene. See juht peab olema kogukonda vastu võetud, usaldatud, missioonitunde ja südamega tööd tegev rahvamaja juhataja.

Kui kultuuritööd asub juhtima sobimatu inimene, kes rahvast ei suuda kaasata, järgneb sellele huviringide töö hääbumine ja sellele omakorda juba rahvamajade sulgemine, sest ega tühjalt seisvat maja ülal pidada pole arukas.

Kultuuritöö on saanud paari viimase pandeemia-aastaga tugeva löögi, millest taastumiseks on vaja aega. Öeldakse ju, et maaslamajat ei lööda...

Loodame, et selle algatuse toel pidurdatakse asjade kulgu ja ei tehta rumalaid otsuseid, mida tagasi võtta ei saa, kui kahju juba tehtud.

Taritu rahvamajas toimunud kogukonnakõnelustel kõlas järgnev mõte:

„Rahvamaja on nagu meri. Sa ei pruugi teda iga päev vaatamas käia. Vahel ei juhtu sinna isegi nädalaid, kuid sul on kindel teadmine, et seal metsatuka taga on ta siiski olemas. Teadmine, et ta on sinu jaoks olemas, pakub turvatunnet ja meelekindlust.”

Pöördumine algatatud Taritu piirkonna kogukonnakõnelustel 15.10.22

Kommentaarid