Narva linnale

Taotlused Joaoru maa-ala detailplaneeringu kohta seoses Raudsilla tn 1 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmise ning avaliku väljapaneku korraldamisega

Anna-Olga Luga,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Järelkaja
Peatatud: 330 allkirja

235 allkirja puudu Narva linnale saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Peatatud: 330 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud, enam ei saa digiallkirja anda. Kuna algatus ei kogunud seatud tähtajaks vajalikku miinimumi (565 allkirja), on see praegu autorite poolt peatatud. Rahvaalgatus.ee säilitab kogutud allkirjad ühe aasta jooksul juhuks, kui algatus taasavatakse digiallkirjade kogumiseks.

Eesti keeles (tõlge)Vene keeles (allkirjastamisel)

Lugupeetud Narva linnapea, lugupeetud ametnikud

Käesolevaga palume arvestada Narva linna elanike sooviga säilitada Joaoru miljööväärtuslikku maastikuosa, puude ja taimestiku looduslikku mitmekesisust.

Joaoru ala „asub vahetult kesklinna läheduses ja on aktiivselt kasutatav puhkamiseks. Planeeritavate tegevuste kavandamisel tuleb võimalikult suures osas säilitada olemasolevat haljastust. Joaoru piirkonnas on võimalik leevendada ehitustegevusest tulenevaid mõjusid korrastades säilivat haljastust“ („Evox Invest OÜ“ 2008: 40-42).

Arvame, selle ala heakorrastamisel tuleb lähtuda loodussäästvatest põhimõtetest, seoses sellega esitame oma pöördumises järgmised taotlused:

1. Kuna Joaoru kallas on väga maaliline, selle kaldal õitsevad Anemone sylvestris, metsmaasikas, kibuvits, pihkakad, siis palun Joaoru kalda elurikkuse nimel suviti kallast mitte niita või niita minimaalselt ainult kõnniteede ääres, kuna kaldkallaste niitmine, kus inimesed nagunii ei liigu, hävitab loodusliku ilu, mis on sellele kohale omane.

2. Taotleme Joaoru ala hooldamisel lähtuda loodussäästvatest põhimõtetest, vältida visuaalset betooni domineerimist, kindlasti vältida Joaoru alal puude toppingut, sealhulgas ka selle territooriumi planeeringus jäetud kastanite allee hooldamisel. Palume tenderi tingimustes mitte kaasata neid spetsialiste, kes peavad sellist radikaalset puude latva lõikust puude hooldamise optimaalseks meetmeks. (Sulev Järve 2012).

Lugupidamisega /allkirjastatud digitaalselt/

Kommentaarid

 1. поддерживаю

  Поддерживаю инициативу по всем пунктам.

  1. Поддерживаю обращение

   Поддерживаю обращение

   1. Поддерживаю

    Поддерживаю полностью