Lääneranna vallale

OLEME KOONGA KOOLI 6 - KLASSILISEKS MUUTMISE VASTU!

Eve Lember,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Menetluses
  4. Järelkaja
208+ allkirja

Algatus on menetluses. Vaata menetlust.

Vallal kui külakoolide omanikul on selle sulgemiseks või haridusastmete arvu vähendamiseks tavaliselt kolm argumenti - vähe lapsi, kallis pidada ja võimetus tagada kvaliteetset haridust. See on pigem poliitiline väide, aga parem tulevik ja haritum inimene ongi kallis! Meie ettepanek on Koonga Kooliga siiski vajadusepõhiselt toimida, mitte Exceli tabeli arvutuste põhjal haridust reformida. Võõrsil käinud eestlased teavad kinnitada, et kordades hõredamalt asustatud, kuid väikeste külakoolidega kaetud riike on küll ja veel. Põhiharidus on 1.–9. klassini ulatuv koolisüsteem, mis on Eestis kohustuslik üldharidusmiinimum. Et lõpetada põhikool, tuleb läbida õppekava ja teha edukalt kolm põhikooli lõpueksamit. Lääneranna vallavalitsuse tellimusel valmis 2020 aasta alguses valla haridusvõrgu arengukava, mille tulemusena on vallavalitsus teinud volikogule ettepaneku Koonga Kool muuta kuueklassiliseks algkooliks. Koolide sulgemine ja haridusastmete vähendamine tähendab väikeste maapiirkondade jätkuvat hääbumist ja loob järjekordse põhjuse rahva väljarändeks soodsama elukeskkonnaga piirkondadesse, kus on tagatud Eestis kohustusliku haridustaseme kodulähedane kättesaadavus. Kui Koonga Kool muuta kuueklassiliseks ei pea lapsevanemad enam oluliseks maale elama jääda. Koonga Kool asub kõikidest suuremate koolidega keskutest, näiteks Lihula ja Pärnu, liiga kaugel. Koonga Kooli kuueklassiliseks muutmisega saab alguse koolis õppivate laste arvu vähenemine ja vaikne kogukonna/piirkonna väljasuremine. Lastega pered soovivad rahulikku ja sõbraliku õpikeskonda oma lastele, kus on vähem stressi ja rohkem kokkuhoidmist. Väike ent tubli Koonga Kool suudab seda tagada!

Lugupidamisega Koonga Kooli hoolekogu!

KUI OLED KOONGA KOOLI 1.-9. KLASSILISENA SÄILIMISE POOLT ANNA PALUN ALLKIRI!

Kommentaarid