Harku vallale

Harku aleviku vee hinnatõus

Klaus Odras,

Kommentaarid

ühisveevärgi arengukava

Jääb selgusetuls, kas vallal on ühifveevärgi arengukava. Strantum on küll sellise dokumendi tellinud, kuid arengukavaks seda õigusandluse mõistes pidada ei saa. Nimelt pole seda avalikustatud ning sellele pole koostatud keskkonnamõju strateegilist hindamist, mis peab arvesse võtma nii alternatiive kui ka sotsiaal majanduslikke aspekte.

  1. Nähes, et esimese päevaga on juba 1/3 vajalikest alkirjadest olemas on lootus kõrge, et jõuab vallavalitsuse lauale. Kindlasti plaan kohtumistele kaasata ka külaseltsi esindajad, et kõik sellises küsimused saaksid ka avaliku diskussiooni raames omale vastused.