Lääneranna vallale

Nõuame 9-klassilise põhihariduse andmise jätkamist Koonga Koolis!

Koonga Kooli toetajaskond, Sandra Saul ,

Kommentaarid

Ettevõtlus ja tööandjad

Tööandjal on vaja töötajaid, neil omakorda on oluline kodulähedase kooli/lasteaia olemasolu. Lihula-kandis on alailma töötajatest puudus ja see on Lääneranna mõistes suur koht. Mis me siis veel väiksematest kohtadest räägime? 4 aastaga saab edukalt kogukonna välja suretada ( alustades 7-9 klasside sulgemisega) aga kas järgmise 20 aastaga suudetakse demograafiline kadu taastada? Ei suudeta! Ettevõtted ei ole võimelised töötajateta ellu jääma.